Fryshusets Folkhögskola

 

fryshuset_cides_ungdomsrad_hos_2011_karsogarden

 

Hos oss är inte dina tidigare prestationer det viktigaste, utan att du vill utvecklas och lära dig utifrån dina nuvarande förutsättningar. En nyckel till det är engagerade lärare, små klasser och en öppen och trygg miljö. Vi vet att varje kursdeltagare har unika erfarenheter som vi alla, deltagare som lärare, kan lära oss av.

Fryshuset är en unik mötesplats för olika människor och ger dig möjlighet att skapa nya kontakter i sociala och ideella verksamheter.

 

Vår pedagogik

Vi blandar många olika undervisningsformer för att människor lär sig på olika sätt. Samtal, debatter, föreläsningar, uppsatsskrivande, laborationer, filmanalyser-allt är en del av att studera hos oss.Vi går även på studiebesök för att inspirera och levandegöra det vi läser om. Vi gör samarbetsövningar för att utmana vårt tänkande kring ledarskap och gruppdynamik. Vi medverkar i träffar och konferenser som Fryshuset anordnar. Skolan ger dig god insyn i hur olika organisationer arbetar och kontakter i sociala och ideella verksamheter.